Sociálne inovácie, sociálne podnikanie? Začnite s nami!

Riešite Vašim podnikateľským zámerom nejaký spoločenský problém? Podnikanie môže prinášať inovatívne riešenia pre rôzne spoločenské oblasti:

  • poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť,
  • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
  • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
  • vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry,
  • tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva,
  • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti,
  • zabezpečovanie bývania.

Podnikateľský zámer, ktorým prinášate spôsob riešenia spoločenského problému, vytvára možnosť byť sociálnym podnikateľom.

Máte záujem stať sa sociálnym podnikateľom?

V nadväznosti na existujúce nástroje zamerané na podporu sociálneho podnikania na Slovensku (medzinárodný projekt Finance4SocialChange, národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, Výzva na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP z operačného programu Výskum a inovácie) pre Vás pripravujeme ďalšiu možnosť ako podporiť Vaše aktivity.

Využite príležitosť registrovať sa do databázy a získajte tak priestor na prezentáciu Vašich aktivít s pozitívnym sociálnym dopadom, možnosti získania podpory pre realizáciu Vašich zámerov, možnosť bezplatného vzdelávania v danej oblasti i jednoduchšej identifikácie potenciálnych investorov pre Vaše zámery.

V prípade záujmu vyplňte, prosím, zámer v sociálnom podnikaní so základnými informáciami, na základe ktorého Vám tiež budeme vedieť poskytnúť informácie o relevantnej forme podpory či potenciálnom investorovi pre naštartovanie podnikania so sociálnym prvkom.

Je pre Vás daná téma zaujímavá? Máte záujem stať sa sociálnym podnikateľom? Pre bližšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na info@uksk.sk, prípadne telefonicky na tel. čísle +421 911 659 123.

Podpora sociálneho podnikania & Zámer v sociálnom podnikaní