Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky

Hľadáme sociálne podniky, investorov a tvorcov politík, ktorí chcú spoločne pracovať na zlepšovaní oblasti sociálneho podnikania.

Aj súčasná situácia s koronavírusom nám ukázala, ako veľmi potrebujeme organizácie, ktoré vytvárajú spoločenskú a ekologickú hodnotu – a ekosystém, v ktorom môžu prosperovať. Cieľom medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky – #AirCompetition (AIR: Accelerating Investment Readiness – Urýchlenie investičnej pripravenosti) je zapojiť sa do sociálneho podnikania a investícií s pozitívnym spoločenským dopadom.

Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže je otvorená do 30. júna 2020.

V dvojkolovej medzinárodnej súťaži #AirCompetition budú vybrané 4 najlepšie podnikateľské nápady, pričom každý z nich dostane odmenu najmenej 10 000€ a prístup k sieti investorov.

V prvom kole je potrebné vyplniť krátke informácie o Vašom podniku a o jeho zameraní. Nakoľko sa jedná o medzinárodnú súťaž, znalosť anglického jazyka je podmienkou, a preto je potrebné všetky informácie uvádzať v anglickom jazyku.

Vybraní uchádzači, ktorí postúpia do druhého kola budú kontaktovaní organizátormi. V druhom kole vypracujú podrobnejší podnikateľský plán a spolu s vybranými účastníkmi z iných krajín budú prezentovať svoje nápady a podniky pred medzinárodnou porotou, ktorá určí víťazov.

Pripojte sa k #AirCompetition na webovej adrese: https://air-mooc.teachable.com/. Na danom linku je možnosť zapojiť sa aj do online vzdelávacieho programu pre sociálne podniky – #AirMOOC (bližšie informácie sú uvedené na webovej stránke).

Súťaž pre sociálne podniky Vám prináša medzinárodný projekt Finance4SocialChange (http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange).

Slovenským partnerom v projekte je Únia klastrov Slovenska.

 

Projekt Finance4SocialChange je realizovaný v rámci Dunajského nadnárodného programu INTERREG s podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Nástroja predvstupovej pomoci (IPA) a Nástroja európskeho susedstva (ENI).