Závery z Európskej klastrovej konferencie 2020

V dňoch 10.-11. novembra 2020 sa konala Európska klastrová konferencia 2020, ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia ÚKS. Závery z konferencie si môžete prečítať na nasledovnom linku. Priebeh a najzaujímavejšie časti konferencie sú zosumarizované aj vo videu.