Finance4SocialChange

Názov projektu: Leveraging Finance 4 positive Social Change
Akronym: Finance4SocialChange
Program: Interreg Dunajský nadnárodný program
Trvanie projektu: 07/2018 – 12/2021
Celkový rozpočet: 2 013 975,00 EUR
Rozpočet UKS: 129 750,00 EUR
Vedúci projektu: IFKA Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of the Industry (Maďarsko)
Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

Projekt Finance4SocialChange odpovedá na kľúčovú medzeru v oblasti tvorby politiky v Dunajskom regióne, konkrétne na dôležitosť sociálnych otázok, ako aj na vytvorenie udržateľnejších start-up a rozvíjajúcich sa sociálnych podnikov v Dunajskom regióne .

Hlavným výsledkom projektu bude zintenzívnenie spolupráce projektových partnerov (tvorcov politík, finančných sprostredkovateľov, katalyzátorov sociálnych podnikov, výskumných ústavov) s cieľovými skupinami (start-up a rozvíjajúcimi sa sociálnymi podnikmi) v programovej oblasti prostredníctvom:

  • Stratégie pre investície Spoločenstva v oblasti sociálneho vplyvu pre Dunajský región – vytvorenie „spoločenstva odborníkov“, ktoré by sa zaviazalo spolupracovať na vytváraní regulačného rámca pre riadne fungovanie sektora sociálneho financovania v Dunajskom regióne;
  • Akadémie pre investície so sociálnym dopadom – poskytnutie 130 hodín zmiešaného vzdelávania na nadnárodnej úrovni 400 sociálnym podnikom, čo im poskytne nové poznatky a prístup k investorom so sociálnym dosahom, k finančným sprostredkovateľom a filantropom;
  • Súťaže v oblasti investícií so sociálnym dopadom – šesťmesačný program na získavanie finančných prostriedkov, ktorý vytvorí priame podnikateľské príležitosti a prístup k finančným možnostiam vo forme akciových nástrojov pre 50 najvýkonnejších sociálnych podnikov na zabezpečenie investícií so sociálnym dopadom.

Konzorcium projektu tvorí 14 partnerov z 12 krajín Dunajského regiónu a ďalších 6 asociovaných strategických partnerov z celej Európy.

Newsletters:

Newsletter No. 1
Newsletter No. 2
Newsletter No. 3
Newsletter No. 4
Newsletter No. 5
Newsletter No. 6


Vzdelávací program:

Séria vzdelávacích online workshopov pre sociálnych podnikateľov:

Manažment sociálneho podniku – 18.11.2020
Komunikácia – 20.11.2020
Finančný manažment a business plánovanie – 26.11.2020

 

Podujatia budú prebiehať v slovenskom jazyku. Účasť na podujatiach je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný.

 

V rámci projektu Finance4SocialChange je tiež možnosť zapojiť sa do online vzdelávacieho programu pre sociálne podniky – #AirMOOC (AIR: Accelerating Investment Readiness – Urýchlenie investičnej pripravenosti). Bližšie informácie o vzdelávacom programe sú dostupné tu. Vzdelávací program je v anglickom jazyku.

Sylabus

#AirMOOC Webinár 1 – „Impact Assessment“ – Registrácia tu
#AirMOOC Webinár 2 – „Integrated Strategy“ – Registrácia tu
#AirMOOC Webinár 3 – „Financing Social Change“ – Registrácia tu
#AirMOOC Webinár 4 – „Impact-oriented Governance“ – Registrácia tu
#AirMOOC Webinár 5 – „Scaling Social Change“ – Registrácia tu
#AirMOOC Webinár 6 – „Effective Communication“ – Registrácia tu


Videá:

Accelerating Investment Readiness (AIR): Social Enterprise & Impact Investing
Why do we need Social Enterprises?
How can Social Entrepreneurs increase their skills?
The many faces of Impact Investing
How are Impact Investing Ecosystems evolving?
Finance4SocialChange: Increase competences for business and social innovation


Novinky:

Finance4SocialChange projektová brožúra

SAVE THE DATE! Final Conference (24.-25.11.2021, hybridné podujatie)

SAVE THE DATE! Transnational Policy Coordination workshop (29.9.2021, online)

SAVE THE DATE! Policy Learning Dialogue (15.4.2021, online)

Medzinárodná súťaž podporuje podnikateľské nápady s pozitívnym spoločenským dopadom (Tlačová správa)

UniCredit hlavným partnerom projektu Finance4SocialChange

SAVE THE DATE! Policy Learning Dialogue (19.10.2020, online)

Výzva na podávanie prihlášok do medzinárodnej súťaže pre sociálne podniky

Projekt Finance4SocialChange: Smerom k udržateľnému sociálnemu investovaniu (Tlačová správa)

Európa hľadá riešenia, ako stimulovať sociálne podnikanie (Tlačová správa)

 

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)