ÚKS spoluorganizuje národnú klastrovú konferenciu

Národná klastrová konferencia – 29.3.2023 – Košice 

Prvá národná klastrová konferencia bude realizovaná 29.3.2023 v Kasárne/KulturPark v Košiciach pri medzinárodnom podujatí „Clusters meet Regions“.

Národná konferencia ponúkne návrhy riešení na podporu klastrov, možnosti participácie klastrových organizácií a ich spoluprácu vo výzvach a podporných nástrojoch zameraných na projekty aplikovaného výskumu, inovácií, energetiky, využívania obnoviteľných zdrojov, a i.

V súčasnosti na Slovensku evidujeme vyše 30 aktívnych priemyselných klastrov. Z toho 30% má menej ako 3 roky. Slovenské klastre predstavujú významnú ekonomickú silu – združujú firmy a organizácie s vyše 100 000 zamestnancami a s celkovým ročným obratom takmer 23 mld. EUR. Na európskej platforme „European Cluster Collaboration Platform“ (ECCP) je registrovaných v súčasnosti 17 slovenských priemyselných klastrov. V rámci ESCA hodnotenia má 22 klastrov platné bronzové hodnotenie, v kategórii striebro jeden klaster a v kategórií zlato tiež jeden klaster. Pri porovnaní so susednými krajinami (V4+ Rakúsko) má Slovensko najviac platných bronzových certifikátov. Okrem medzinárodného hodnotenia zameraného na kvalitu manažmentu sú v SR aplikované kritériá národného hodnotenia, ktoré sú orientované na klastrovú výkonnosť. Doteraz bolo vyhodnotených desať klastrov, ktoré na základe získaného bodového hodnotenia boli zaradené do jednej z kategórií: mierne pokročilý, pokročilý a rozvinutý klaster. Potreba spoločného podujatia ako prostriedku na sieťovanie je viac ako potrebná.

Na Slovensku sú klastre taktiež neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky, ich členovia zamestnávajú vyše 100-tisíc zamestnancov a tvoria obrat vo výške viac ako 22 miliárd EUR. Priemyselné klastrové organizácie predstavujú odvetvovo alebo prierezovo zamerané zoskupenia malých a stredných podnikov, veľkých podnikov, organizácií akademického prostredia, štátnej a verejnej správy a ďalších podporných inštitúcií. Práve pre svoju komplexnú štruktúru, rozsiahle skúsenosti, odbornosti a know-how svojich členov vedia efektívne a koordinovane zdieľať svoje personálne, odborné, ako aj infraštruktúrne kapacity. Tieto skúsenosti a vytvorená štruktúra ich priam predurčujú na koordináciu a riadenie projektov v oblasti aplikovaného výskumu. I napriek už realizovanej forme podpory nie je však tento potenciál v dostatočnej miere rozpoznaný v národnom ani v medzinárodnom meradle.

Máte záujem o spoluprácu na podujatí?

Balíček č. 1:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– účasť zástupcu inštitúcie v programe podujatia na 60 minút,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 7 000 eur*


Balíček č. 2:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– účasť zástupcu inštitúcie v programe podujatia na 30 minút,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 5 000 eur*


Balíček č. 3:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– prenájom exteriérovej plochy (500 x 600 cm) počas celého konania podujatia,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 5 000 eur*


Balíček č. 4:
– prenájom priestoru na prezentačný stánok (200 x 250 cm) počas celého konania podujatia,
– účasť zástupcu inštitúcie v programe podujatia 15 minút,
– technické zabezpečenie a ostatné služby spojené s prenájmom priestoru.
Suma: 3 000 eur*


*celková fakturovaná suma. UKS nie je platca DPH.

V prípade záujmu o spoluprácu, či poskytnutie ďalších informácií kontaktujte UKS prostredníctvom e-mailu info@uksk.sk.