Made in Danube

Názov projektu: Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and services for the Danubian sustainable society of standard logo image - Made in Danubetomorrow
Kód projektu: DTP1-072-1.1
Program: Danube Transnational Programme
Trvanie projektu: január 2017 – jún 2019
Lead partner: Steinbeis-Innovation gGmbH / Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemecko)
Web projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube

Partneri projektu

Ciele projektu:

  • Zlepšenie rámcových podmienok pre inovácie
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce malých a stredných podnikov v oblasti bio-ekonomiky v Dunajskom regióne
  • Zlepšenie spolupráce výskumných organizácií a firiem

Hlavné priority projektu:

  • Inteligentné poľnohospodárstvo
  • Udržateľné lesníctvo
  • Bioenergetika

Aktivity projektu:

WP1 – Manažment projektu
WP2 – Komunikačné aktivity
WP3 – Rámcové podmienky
WP4 – Nástroje a služby
WP5 – Implementácia pilotných projektov
WP6 – Hodnotenie a odporúčania

Kick-off meeting partnerov projektu v Stuttgarte


NEWSLETTER:

Newsletter 01/2019     Newsletter 02/2019     Newsletter 03/2019

Newsletter 01/2018     Newsletter 02/2018     Newsletter 03/2018    Newsletter 04/2018 

Newsletter 01/2017     Newsletter 02/2017     Newsletter 03/2017


AKTUALITY:

SAVE THE DATE! Made in Danube Final Event (03.06.2019, Stuttgart)

SAVE THE DATE! Innovation Management Training (30.05.2018, Budapešť)

SAVE THE DATE! Technology Transfer Training (29.05.2018, Kolíňany)

SAVE THE DATE! Policy Dialog Event (24.-25.5.2018, Bukurešť)

SAVE THE DATE! „Social-, Service-, and Eco-innovations in Bio-economy: Best practice workshop on capacities and opportunities“ (30.01.2018, Nitra)

SAVE THE DATE! Transnational Partnership Training (20.10.2017, Budapešť)


Implementácia Lokálneho Akčného Plánu: Inteligentné a precízne poľnohospodárstvo

Designing and Placing Water Resistant Hemp Oil for Wood Protection on the Market

Detailed and customized analysis of economic, production and reproduction data of dairy and beef cattle operations

Designing of complex processing (Block scheme) of Aronia melanocarpa with application in cosmetics

Biological Activity Trials


E-learning

International Partnership Training

Social Innovation Training

Technology Transfer Training

Innovation Management Training


Open Innovation World Café 

Kedy?                               11.4.2019
Kde?                                 Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre, Slovensko

Podujatie zamerané na oblasť inteligentného a precízneho poľnohospodárstva, ktorého cieľom bolo vytvoriť priestor na diskusiu a sieťovanie sa konalo dňa 11.4.2019 od 8:45 vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.

Pozvánka a program podujatia

Výstupná správa z podujatia

 


Sprostredkovateľské podujatie – Inteligentné a precízne poľnohospodárstvo

Kedy?                               26.11.2018
Kde?                                 Hotel Mikádo, Hollého 11, 949 01 Nitra, Slovensko
Cieľová skupina?           zástupcovia MSP (malé a stredné podniky), vedecko-výskumné organizácie, univerzity

Sprostredkovateľské podujatie, tzv. Brokerage Event, zamerané na oblasť inteligentného a precízneho poľnohospodárstva, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre sieťovanie a vytvorenie nových partnerstiev sa konalo dňa 26.11.2018 od 12:00 v hoteli Mikádo v Nitre. Podujatie prebiehalo v anglickom jazyku.

Pozvánka a program podujatia

Registrácia

Výstupná správa z podujatia

   


„Social-, Service-, and Eco-innovations in Bio-economy: Best practice Workshop on capacities and opportunities“ (30.01.2018; Nitra)

Dunajský región poskytuje ideálne podmienky pre rozvoj bio-hospodárstva najmä vďaka dostatku kvalitných prírodných zdrojov, známych univerzít a silného podnikateľského prostredia. Napriek tomu v regióne chýba užšie prepojenie výskumu podnikateľmi najmä v oblasti inovácií, čo bráni k lepšiemu prístupu k vedomostiam, znalostiam a samotným zdrojom.

V tomto kontexte sa dňa 30.01.2018 konal workshop “Sociálne inovácie, eko-inovácie, a inovácie v službách pre oblasť bio-hospodárstva“, ktorý bol venovaný zástupcom štátnej a verejnej správy, akademickej a výskumnej sféry, klastrom, podnikateľom a mimovládnym organizáciám s cieľom posilniť miestne inovačné kapacity prostredníctvom príkladov dobrej praxe a výmeny skúseností v eko-inováciách, sociálnych inováciách, a inováciách pre služby v oblasti bio-hospodárstva.

Program podujatia

Výstupná správa z workshopu

Fotogaléria:


Prezentovanie projektu

Stretnutie partnerov projektu v Nitre

IMG-20170525-WA0000 Poland

Edukačný workshop v Poľsku – „Theory meets Practice – prezentovanie projektu Made in Danube pre predstaviteľov a členov klastrov

DSC_1072

Medzinárodná konferencia – Biotechnológie a kvalita surovín a potravín – prezentovanie projektu Made in Danube

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

DTP_logo_Big