Podujatia projektu

Úvodná konferencia

Miesto: Budapešť, Maďarsko

Termín: 26. – 27.09.2018

V septembri 2018 sa uskutočnila úvodná konferencia projektu Finance4SocialChange a tiež prvé stretnutie partnerov projektu.

 

Thematic Capitalization Workshop

Miesto: Budapešť, Maďarsko

Termín: 22.01.2019

Cieľom podujatia bolo vytvorenie synergií medzi podobnými projektami na tému sociálneho podnikania, ktoré sú financované z 3 programov Interreg, z Erasmus+ a Horizont 2020.

 

Train the Trainers

Miesto: Karlsruhe, Nemecko

Termín: 21.03.2019

Išlo o v poradí druhý Train the Trainers seminár určený pre projektových partnerov, na ktorom boli odprezentované príklady najlepšej praxe v oblasti sociálneho podnikania a investícií z jednotlivých krajín.

 

Train the Trainers 

Miesto: Viedeň, Rakúsko

Termín: 25.04.2019

V rámci tretieho Train the Trainers prítomní partneri hlbšie prediskutovali príklady dobrej praxe, ktoré boli vybrané ako najlepšie počas druhého Train the Trainers v Karlsruhe.