DanubeChance2.0

Názov projektu: Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region 

Akronym projektu: DanubeChance 2.0
Program: Danube Transnational Programme
Trvanie projektu: júl 2018 – december 2021
Celkový rozpočet: 1 822 550€
Rozpočet UKS: 130 650€
Lead partner: IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of the Industry (Maďarsko)
Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0

 

Cieľom projektu DanubeChance2.0 je vytvoriť podnikateľské prostredie, ktoré pomáha podnikateľom chrániť perspektívne spoločnosti a napomôcť tak vzniku ďalších firiem v Dunajskom regióne.

Ciele projektu

  • Vytvorenie podporného systému pre čestných podnikateľov, ktorí začínajú odznova
  • Zvýšenie povedomia o možnostiach, ktoré existujú pre podnikateľov začínajúcich odznova
  • Propagácia reštrukturalizačných opatrení

Aktivity projektu

WP1 – Manažment projektu
WP2 – Komunikačné aktivity
WP3 – Mapovanie stavu v krajine
WP4 – Vývoj stratégie
WP5 – Vzdelávací program
WP6 – Reštrukturalizácia podnikov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kick-off meeting partnerov projektu v BudapeštiNEWSLETTER:

Newsletter 1
Newsletter 2
Newsletter 3
Newsletter 4
Newsletter 5
Newsletter 6


Vzdelávací program:

Séria vzdelávacích workshopov zameraných na podnikateľské zručnosti:

Biznis plánovanie postavené na poznatkoch z minulosti – 19.5.2020 (online workshop)
Rokovanie a komunikačné schopnosti – 25.5.2020 (online workshop)
Podnikové zdroje a ich riadenie – 8.6.2020 (online workshop)
Motivácia – 17.6.2020 (online workshop)


Ohľadne bližších informácií nás kontaktujte, prosím, prostredníctvom e-mailu info@uksk.sk. 

VIDEO – Pripojte sa k nám a získajte relevantné informácie od podnikateľov i odborníkov ako úspešne podnikať a čeliť krízovým situáciám 

Video – Ako prekonať obavy pri rozbiehaní novej firmy?

Video – Prečo sa netreba báť začať odznovu? Prekonanie strachu a smerovanie k úspechu

Video – Motivácia: Každý nesprávny krok je ponaučením

Video – Budovanie značky na základe skúseností z predchádzajúcich aktivít


AKTUALITY:

SAVE THE DATE! Final Conference (23.11.2021, hybridné podujatie)

SAVE THE DATE! Policy Learning Dialogue & Transnational Community Building Workshop (18.-19.3.2021, online)

PROMO VIDEO: Nový začiatok pre podnikateľov „druhej šance“ v roku 2021

SAVE THE DATE! Policy Learning Dialogue (8.10.2020, online)

Praktické tipy ako úspešne podnikať a čeliť krízovým situáciám dostupné pre organizácie v celej EÚ (Tlačová správa)

EÚ chce ponúknuť neúspešným (ale čestným) podnikateľom reštart (Tlačová správa)

Možnosti podpory podnikateľov prostredníctvom záchranných a revitalizačných opatrení v podunajskom regióne (Tlačová správa)

Stretnutia podnikateľov druhej šance – B2B workshopy (Tlačová správa)

Skúsenosti a odporúčania pri budovaní značky: Rozhovor s Ivanom Štoselom o slovenskej odevnej značke POHAN

Poskytovanie pomoci podnikateľom na Slovensku: Rozhovor s Petrom Andrišinom, zakladateľom spoločnosti Dozen, s.r.o.

SAVE THE DATE! Thematic Capitalization Workshop (19.06.2019, Budapešť)

SAVE THE DATE! DanubeChance2.0 Opening Conference (25.10.2018, Budapešť)

 

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

DTP_logo_Big