Únia klastrov Slovenska: Nový Ambasádor pre HPC

S radosťou oznamujeme, že Národné kompetenčné centrum pre HPC (NCC) uzavrelo nové partnerstvo s Úniou klastrov Slovenska v rámci programu HPC Ambassador. Tento významný krok posilní naše spoločné úsilie v podpore inovácií a adopcii vysokovýkonných počítačových technológií (HPC) medzi klastrami a ich členmi z rôznych sektorov, s dôrazom na malé a stredné podniky (MSP) na Slovensku.

Spoločné ciele a vízie

Naším spoločným cieľom je zvyšovať povedomie a podporovať adopciu HPC technológií medzi slovenskými klastrami, ktoré združujú podniky, výskumné inštitúcie a akademickú sféru. V spolupráci s ÚKS bude NCC organizovať podujatia, školenia a informačné kampane, ktoré poskytnú členom klastrov potrebné znalosti a nástroje na využitie HPC v ich aktivitách.

Ako spolupracujeme

V rámci tejto spolupráce bude NCC pravidelne zdieľať informácie o svojich aktivitách, školeniach a službách, ktoré sú relevantné pre členov a partnerov ÚKS. ÚKS zase využije svoje komunikačné kanály na informovanie svojich členov o týchto príležitostiach a prepojí podniky pripravené na využitie HPC technológií s NCC. Členovia ÚKS tiež môžu získať prístup k odbornej pomoci a podpore pri rôznych výskumných alebo vývojových projektoch (Úspešné projekty: https://eurocc.nscc.sk/coopsk/ )

Veríme, že toto partnerstvo výrazne prispeje k rozvoju inovačného ekosystému na Slovensku a pomôže členom klastrov stať sa konkurencieschopnejšími na globálnom trhu.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a mnohé spoločné projekty, ktoré nás čakajú!