ECCP – Výzva na vyjadrenie záujmu – Clusters meet Regions

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) spúšťa výzvu na vyjadrenie záujmu s cieľom vybrať miesto, dátum a „spoluhostiteľskú“ organizáciu na uskutočnenie daných podujatí.

Výzva je otvorená so 4 dátumami. Prvý termín na podanie prihlášky je do 29. júla 2022 o 18.00 CET.

Táto výzva na predkladanie žiadostí je určená všetkým zainteresovaným stranám klastrov, ktoré sa buď aktívne zúčastňujú na ekonomickom rozvoji svojho regiónu alebo sa oň zaujímajú, ako aj národným a/alebo regionálnym orgánom, ktoré chcú podporiť úlohu klastrov na svojom území.

Na podujatiach Clusters Meet Regions sa národné a regionálne klastre a tvorcovia politík stretávajú, aby si vymieňali skúsenosti, zabezpečovali nové partnerstvá a učili sa jeden od druhého, ako môžeme lepšie využiť klastre a:
• posilniť naše priemyselné ekosystémy,
• riešiť prerušenia v našich dodávateľských reťazcoch,
• riadiť zelený a digitálny prechod,
• budovať odolnosť v našich regiónoch.

Pre viac informácií kliknite sem.