Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálna ekonomika (SE) prispieva k zamestnanosti, spoločenskej súdržnosti a regionálnemu rozvoju. Na podporu implementácie zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch Implementačná agentúra MPSVR SR realizuje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorého výstupom je webové sídlo sociálnaekonomika.sk.

Jeho cieľom je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku. Okrem iného tu nájdete kontakty na Regionálne centrá SE, ktoré v každom krajskom meste poskytujú bezplatnú podporu a pomoc všetkým záujemcom o sociálne podnikanie.