SIEA vytvorila web s informáciami o klastroch

SIEA vytvorila nový informačný web v rámci národného projektu „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky“.

Podstránka NP inovujme.sk poskytuje široké možnosti informovania o podstatných novinkách a informáciách zo sveta klastrov, podporných programov a schém v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Na platforme je takisto priestor pre propagáciu aktivít jednotlivých klastrov a odborné diskusie.

Viac informácií na inovujme.sk