Šesť národných klastrových asociácií podpísalo Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu

V stredu 29. marca 2023 podpísalo v Košiciach šesť zástupcov národných klastrových asociácií Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu. Memorandum podpísali zástupcovia zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, Litvy a Ukrajiny.

Táto iniciatíva bola podporená zástupcami z Európskej klastrovej aliancie (European Clusters Alliance) a Európskej komisie. Memorandum bolo podpísané počas medzinárodného podujatia Clusters meet Regions, ktoré sa konalo v Košiciach v dňoch 29.-30.3.2023.

Zástupcovia národných klastrových asociácií sa svojim podpisom zaviazali spoločne propagovať a podporovať klastrové hnutie na Ukrajine. Dlhodobý cieľ zohľadňuje rýchlejšiu integráciu ukrajinských klastrov a malých a stredných podnikov do európskeho hodnotového reťazca a inovačného priestoru.

Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu podpísali:

  • Česká národná klastrová asociácia (NCA)
  • Asociácia litovských klastrov (KlasterLT)
  • Poľská národná klastrová asociácia (Klastry Polskie)
  • Rumunská národná klastrová asociácia (CLUSTERO)
  • Únia klastrov Slovenska (UKS)
  • Ukrajinská klastrová aliancia (UCA)

Memorandum o klastrovom partnerstve pre Ukrajinu