Danube Transfer Centers Network: turning knowledge into value

 

Sieť dunajských transferových centier je dynamická nadnárodná štruktúra zameraná na posilnenie inovácií a transferu poznatkov medzi univerzitami a podnikateľskou sférou. V súčasnosti má 13 členov v 9 krajinách dunajského regiónu. V rámci Slovenska je súčasťou siete Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.

S cieľom podporiť aktivity siete a zabezpečiť prepojenie na priemyselných aktérov sa Bioeconomy Cluster (člen Únie klastrov Slovenska) stal tzv. DTC Office – kanceláriou podporujúcou SPU pri aktivitách transferu poznatkov a technológií relevantným užívateľom.

Promo video o DTC Network: Danube Transfer Centers Network: turning knowledge into value (youtube.com)