Finance4SocialChange

Názov projektu: Leveraging Finance 4 positive Social Change
Akronym: Finance4SocialChange
Program: Interreg Dunajský nadnárodný program
Trvanie projektu: 07/2018 – 06/2021
Celkový rozpočet: 2 013 975,00 EUR
Rozpočet UKS: 129 750,00 EUR
Vedúci projektu: IFKA Public Benefit Non Profit Ltd. for the Development of the Industry (Maďarsko)
Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/finance4socialchange

Projekt Finance4SocialChange odpovedá na kľúčovú medzeru v oblasti tvorby politiky v Dunajskom regióne, konkrétne na spoločné chápanie sociálneho vplyvu, ako aj na vytvorenie udržateľnejších start-up a rozvíjajúcich sa sociálnych podnikov v Dunajskom regióne prostredníctvom zlepšených regulačných rámcov.

Hlavným výsledkom projektu bude zintenzívnenie spolupráce projektových partnerov (tvorcov politík, finančných sprostredkovateľov, katalyzátorov sociálnych podnikov, výskumných ústavov) s cieľovými skupinami (start-up a rozvíjajúcimi sa sociálnymi podnikmi) v programovej oblasti prostredníctvom:

  • Stratégie pre investície Spoločenstva v oblasti sociálneho vplyvu pre Dunajský región – vytvorenie „spoločenstva odborníkov“, ktoré by sa zaviazalo spolupracovať na vytváraní regulačného rámca pre riadne fungovanie sektora sociálneho financovania v Dunajskom regióne;
  • Akadémie pre investície so sociálnym dopadom – poskytnutie 130 hodín zmiešaného vzdelávania na nadnárodnej úrovni 400 sociálnym podnikom, čo im poskytne nové poznatky a prístup k investorom so sociálnym dosahom, k finančným sprostredkovateľom a filantropom;
  • Súťaže v oblasti investícií so sociálnym dopadom – šesťmesačný program na získavanie finančných prostriedkov, ktorý vytvorí priame podnikateľské príležitosti a prístup k finančným možnostiam vo forme akciových nástrojov pre 50 najvýkonnejších sociálnych podnikov na zabezpečenie investícií so sociálnym dopadom.

Konzorcium projektu tvorí 14 partnerov z 12 krajín Dunajského regiónu a ďalších 6 asociovaných strategických partnerov z celej Európy.

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)