Podujatia organizované UKS

1. Regionálny workshop

Miesto: Námestovo

Termín: 26.10.2018

UKS zorganizovala v poradí prvý regionálny workshop projektu Finance4SocialChange, na ktorý pozvala zástupcov obecných sociálnych podnikov z jedného z najmenej rozvinutých regiónov – Orava. Pozvaní boli tiež starostovia, ktorí zamýšľajú založiť obecný podnik. Cieľom bolo prediskutovať príklady dobrej a zlej praxe v sociálnom podnikaní, ako aj súčasné trendy, vízie a prekážky v oblasti sociálneho podnikania.

2. Regionálny workshop a Pitching Repair Session

Miesto: Banská Bystrica

Termín: 28.03.2019

V Banskej Bystrici bol zorganizovaný v poradí druhý zo série troch regionálnych workshopov projektu Finance4SocialChange spolu s tzv. Pitching Repair Session. V priebehu regionálneho workshopu mali účastníci možnosť identifikovať potreby v oblasti verejných intervencií a financovania sociálneho podnikania na Slovensku.

Cieľom Pitching Session bolo odprezentovanie vybraných sociálnych podnikateľov z celého Slovenska, pričom ostatní účastníci im následne poskytli spätnú väzbu k ich obchodným modelom, poskytli návrhy na zlepšenie a ďalšie odporúčania.

3. Regionálny workshop

Miesto: Trnava

Termín: 23.09.2019

Tretí regionálny workshop projektu Finance4SocialChange zameraný na tému sociálneho podnikania sa konal v Trnave. Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor na diskusiu medzi zainteresovanými stranami, priestor na výmenu skúseností, odprezentovanie zákona o sociálnom podnikaní i príkladov dobrej praxe.