Tlačová správa z konferencie COINTT 2023

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zorganizovalo štvrtý ročník najväčšej odbornej konferencie k téme transferu technológií na Slovensku – COINTT 2023 (Cooperation Innovation Technology Transfer). Podujatie sa konalo 24.-25. októbra 2023 a bolo zamerané na biele miesta v inováciách a transfere technológií na Slovensku.

Počas konferencie boli ocenení viacerí inovátori, inovácie a počiny v oblasti transferu technológií zo slovenských verejných a štátnych vedecko-výskumných inštitúcií.

Viac informácií o konferencii je dostupných v tlačovej správe.