Členovia

SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER

Sídlo: Vašinova 61, 949 01 Nitra
Adresa kancelárie a korešpondenčná adresa:
Slovenská technická univerzita v Bratislavetn1_140
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

PhDr. Katarína Ikrényiová – manažér

tel: +421 (0) 903 909 676
e-mail: spklaster@spklaster.sk
web: www.spklaster.sk


PROUNION a.s.
Piaristická 2, 949 01 NitraLogo_PROUNION

Ing. Daniel Ács, PhD. – predseda predstavenstva

tel.: +421 37 65 42 421
e-mail: info@prounion.sk
web: www.prounion.sk


BITERAP
Sídlo: Popradská cesta 68, 040 11 KošiceBITERAP
Adresa pobočky: Zvolenská 32, 821 09 Bratislava

RNDr. Ján Smerek, CSc. – prezident

tel.: +421 (0) 903 902 717
e-mail: biterap@biterap.sk
web: www.biterap.sk


Košice IT Valley
Technická univerzita v Košiciachmain_logo
Letná 9, 040 01 Košice

Pavol Miroššay – výkonný riaditeľ

e-mail: info@itvalley.sk
web: www.kosiceitvalley.sk


Klaster regionálneho rozvoja

Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava

JUDr. Marek Turanský, MBA – riaditeľ

tel.: +421 (0) 905 576 710
e-mail: riaditel@krr.sk
web: www.krr.sk


Bioeconomy Clusterlogo01
Piaristická 2, 949 01 Nitra

Ing. Katarína Blicklingová, PhD. – riaditeľka

tel.: +421 (0) 904 997 577
e-mail: info@bioeconomy.sk
web: www.bioeconomy.sk


Priemyselný inovačný klaster
Mobis ulica 442/2, 013 02 Gbeľany

Martina Le Gall Maláková – prezidentka záujmového združenia

tel.: +421 (0) 903 610 261
e-mail: malakova@electrik.sk
web: www.industryinnovationcluster.sk


Energetický klaster Prešovského kraja
Levočská 12, 080 01 Prešov

Ing. Alexander Tokarčík, PhD. – riaditeľ

tel.:+421 (0) 907 938 460
e-mail: klasterekpk@gmail.com
web: www.ekpk.sk


Národný energetický klaster NEK
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

Ing. Jozef Kovačovič – prezident

e-mail: info@nek.sk
web: www.nek.sk


House of Events Innovation
Krajinská 11288/44, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice

Ing. Viliam Bošiak, MBA – výkonný riaditeľ

e-mail: info@heicluster.sk
web: www.heicluster.com


Slovak Smart City Cluster
Námestie sv. Egídia 44, 058 01 Poprad

Mgr. Igor Wzoš – predseda predstavenstva

e-mail: sscc@smartcluster.sk
web: www.smartcluster.sk