Členovia

1.slovenský strojársky klaster
Areál PPS č. 586, 962 12 Detvassk_logo

Mgr. Pavel Machava – riaditeľ

tel.: + 421 (0) 915 745 937
e-mail: riaditel@1ssk.sk
web: www.1ssk.sk


SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER
Sídlo: Vašinova 61, 949 01 Nitra
Adresa kancelárie a korešpondenčná adresa:
Slovenská technická univerzita v Bratislavetn1_140
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

PhDr. Katarína Ikrényiová – manažér

tel: +421 (0) 903 909 676
e-mail: spklaster@spklaster.sk
web: www.spklaster.sk


Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu 
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský MikulášLogo_KlasterLiptov_jpg

Ing. Darina Bartková – výkonná riaditeľka

tel.: +421 44 55 65 402
e-mail: info@klasterliptov.sk
web: www.klasterliptov.sk, www.visitliptov.sk


Klaster TURIEC – združenie cestovného ruchu 
Mestský úrad Martinturiec_logo_zima_jpg
Námestie S.H.Vajanského 1, 036 49 Martin

e-mail: klasterturiec@martin.sk


PROUNION a.s.
Piaristická 2, 949 01 NitraLogo_PROUNION

Ing. Daniel Ács, PhD. – predseda predstavenstva

tel.: +421 37 65 42 421
e-mail: info@prounion.sk
web: www.prounion.sk


BITERAP
Sídlo: Popradská cesta 68, 040 11 KošiceBITERAP
Adresa pobočky: Zvolenská 32, 821 09 Bratislava

RNDr. Ján Smerek, CSc. – prezident

tel.: +421 (0) 903 902 717
e-mail: biterap@biterap.sk
web: www.biterap.sk


Košice IT Valley
Technická univerzita v Košiciachmain_logo
Letná 9, 040 01 Košice

Pavol Miroššay – výkonný riaditeľ

e-mail: info@itvalley.sk
web: www.kosiceitvalley.sk


Automobilový klaster Slovensko
Priemyselná 5, 917 00 TrnavaLogo AKS_nové

JUDr. Marek Turanský, MBA – riaditeľ

e-mail: autoklaster@autoklaster.sk
web: www.autoklaster.sk


Klaster regionálneho rozvoja
Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava

JUDr. Marek Turanský, MBA – riaditeľ

tel.: +421 (0) 905 576 710
e-mail: riaditel@krr.sk
web: www.krr.sk


Bioeconomy Clusterlogo01
Piaristická 2, 949 01 Nitra

Ing. Katarína Blicklingová, PhD. – riaditeľka

tel.: +421 (0) 904 997 577
e-mail: info@bioeconomy.sk
web: www.bioeconomy.sk


Priemyselný inovačný klaster
Mlynské Nivy 4962/54, 821 09 Bratislava-Ružinov

Martina Le Gall Maláková – prezidentka záujmového združenia

tel.: +421 (0) 903 610 261
e-mail: malakova@electrik.sk
web: www.industryinnovationcluster.sk


Energetický klaster Prešovského kraja
Levočská 12, 080 01 Prešov

Ing. Alexander Tokarčík, PhD. – riaditeľ

tel.:+421 (0) 907 938 460
e-mail: klasterekpk@gmail.com
web: www.ekpk.sk


Národný energetický klaster NEK
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava

Ing. Jozef Kovačovič – prezident

e-mail: info@nek.sk
web: www.nek.sk


House of Events Innovation
Krajinská 11288/44, 821 06 Bratislava – Podunajské Biskupice

Ing. Viliam Bošiak, MBA – výkonný riaditeľ

e-mail: info@heicluster.sk
web: www.heicluster.com