Orgány združenia

Prezident ÚKS
Ing. Daniel Ács, PhD.

Prezídium ÚKS
BITERAP, Popradská cesta 68, 040 11 Košice, v zastúpení Ing. Peter Linhardt, PhD.
PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra, v zastúpení Ing. Daniel Ács, PhD.
Košice IT Valley, Letná 9, 040 01 Košice, v zastúpení Miriam Brašková

Dozorná rada ÚKS
Klaster TURIEC – združenie cestovného ruchu, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin – predseda Dozornej rady, v zastúpení Ing. Tomáš Holič
Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš – člen Dozornej rady, v zastúpení Ing. Darina Bartková
SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER, Vašinova 61, 949 01 Nitra – člen Dozornej rady, v zastúpení Ing. Darina Machovičová