Projekty

Únia klastrov Slovenska má skúsenosti s implementáciou medzinárodných projektov z rôznych programov ako člen konzorcia.

Aktuálne prebiehajúce projekty:

Ukončené projekty:
NoGAP (FP7)     viac …
CluStrat (OP Central Europe)     viac …
ClusterPoliSEE (OP South East Europe)     viac …
V4Clusters (Medzinárodný vyšehradský fond)     viac …
V4ClusGO     viac …
Made in Danube     viac …
DanubeChance2.0     viac …
Finance4SocialChange     viac …