ClusterPoliSEE

Názov projektu: Smarter cluster policies for South East Europe01Figure_Logo
Kód projektu: SEE/C/0008/1.3/X
Program: South East Europe
Trvanie projektu: máj 2012 – december 2014
Lead partner:  Marche Region – European Policies Department (Taliansko)
Web projektu: www.clusterpolisee.eu

Partneri projektu

Cieľ projektu:
Rozvíjať inteligentnejšie klastrové politiky podporujúce teritoriálnu kohéziu, aktivity výskumu a vývoja a inovácie.

Hlavné témy projektu:

  • Inovácie, výskumom a vývojom hnaný rozvoj klastrov
  • Udržateľnosť prostredníctvom rozvoja klastrov
  • Medzinárodná spolupráca klastrov a sieťovanie
  • Zlepšenie rámcových podmienok financovania klastrov
  • Klastre a regionálna špecializácia
  • Nové zručnosti a tvorba pracovných miest

Aktivity projektu:
WP1 – Manažment projektu a finančný manažment
WP2 – Komunikačné aktivity
WP3 – Platforma politiky vzdelávania
WP4 – Vzdelávací proces pre reflektívnu tvorbu politiky
WP5 – Vzdelávací mechanizmus klastrovej politiky v rámci juhovýchodnej Európy
WP6 – Spoločná stratégia pre budúci rozvoj klastrov v juhovýchodnej Európe

Výstupy projektu:
ClusterPoliSEE S3 Platform

 

South-East EuropePrint