V4Clusters

Názov projektu: Boosting V4 Cooperation through Strategic Cluster customLogoIdentification, Networking and Informatisation
Kód projektu: 31310070
Program: Medzinárodný vyšehradský fond
Trvanie projektu: október 2013 – december 2014
Lead partner:  Národní klastrová asociace (Česká republika)
Web projektu: https://sites.google.com/site/v4clusters/

Partneri projektu:
National Cluster Association (Česká republika)
www.nca.cz

Czech Knowledge Cluster (Česká republika)
www.czkc.cz

Pannon Business Network (Maďarsko)
www.pbn.hu

Upper Silesian Agency for Entrepreneurship and Development (Poľsko)
www.gapr.pl

Únia klastrov Slovenska (Slovensko)
www.uksk.sk

Cieľ projektu:
Otvoriť potenciál klastrov a ich vzájomnej spolupráce v oblasti silných a novovznikajúcich ekonomických odvetví a sektorov v rámci V4 prostredníctvom identifikácie klastrov, informatizácie a vytvorenia digitálneho portálu.

Aktivity projektu:
A – IDENTIFIKÁCIA klastrových organizácií v krajinách V4 vedúca k vytvoreniu databázy klastrov.
B – SIEŤOVANIE klastrov z krajín V4 a vytvorenie kolaboratívnych sietí klastrov, vypracovanie akčných plánov spolupráce s ohľadom na rozvojové potreby klastrov.
C – INFORMATIZÁCIA údajov o klastroch získaných vo fáze identifikácie a tvorba interaktívnych máp a integrovanej digitálnej informačnej platformy.

Výstupy projektu:
Action Plan_Poland
Action Plan_Slovakia
Action Plan_Czech Republic
Action Plan_Hungary
Memorandum Clusters V4-ASEAN
Memorandum V4C Board

This project is implemented and co-financed by International Visegrad Fund | www.visegradfund.org

vf_logo_color_72