Made in Danube

Názov projektu: Transnational Cooperation to transform knowledge into marketable products and services for the Danubian sustainable society of standard logo image - Made in Danubetomorrow
Kód projektu: DTP1-1-072-1.1
Program: Danube Transnational Programme
Trvanie projektu: január 2017 – jún 2019
Lead partner: Steinbeis-Innovation gGmbH / Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemecko)
Web projektu: www.interreg-danube.eu/approved-projects/made-in-danube

Partneri projektu

Ciele projektu:

  • Zlepšenie rámcových podmienok pre inovácie
  • Zvýšenie konkurencieschopnosti a spolupráce malých a stredných podnikov v oblasti bio-ekonomiky v Dunajskom regióne
  • Zlepšenie spolupráce výskumných organizácií a firiem

Hlavné priority projektu:

  • Inteligentné poľnohospodárstvo
  • Udržateľné lesníctvo
  • Bioenergetika

Aktivity projektu:

WP1 – Manažment projektu
WP2 – Komunikačné aktivity
WP3 – Rámcové podmienky
WP4 – Nástroje a služby
WP5 – Implementácia pilotných projektov
WP6 – Hodnotenie a odporúčania

 

Kick-off meeting partnerov projektu v Stuttgarte


NEWSLETTER:

Newsletter 01/2018

Newsletter 01/2017     Newsletter 02/2017     Newsletter 03/2017


AKTUALITY:

SAVE THE DATE! „Social-, Service-, and Eco-innovations in Bio-economy: Best practice workshop on capacities and opportunities“ (30.01.2018, Nitra)

SAVE THE DATE! Transnational Partnership Training (20.10.2017, Budapešť)


„Social-, Service-, and Eco-innovations in Bio-economy: Best practice Workshop on capacities and opportunities“ (30.01.2018; Nitra)

Dunajský región poskytuje ideálne podmienky pre rozvoj bio-hospodárstva najmä vďaka dostatku kvalitných prírodných zdrojov, známych univerzít a silného podnikateľského prostredia. Napriek tomu v regióne chýba užšie prepojenie výskumu podnikateľmi najmä v oblasti inovácií, čo bráni k lepšiemu prístupu k vedomostiam, znalostiam a samotným zdrojom.

V tomto kontexte sa dňa 30.01.2018 konal workshop “Sociálne inovácie, eko-inovácie, a inovácie v službách pre oblasť bio-hospodárstva“, ktorý bol venovaný zástupcom štátnej a verejnej správy, akademickej a výskumnej sféry, klastrom, podnikateľom a mimovládnym organizáciám s cieľom posilniť miestne inovačné kapacity prostredníctvom príkladov dobrej praxe a výmeny skúseností v eko-inováciách, sociálnych inováciách, a inováciách pre služby v oblasti bio-hospodárstva.

Program podujatia

Výstupná správa z workshopu

Fotogaléria:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Prezentovanie projektu

Stretnutie partnerov projektu v Nitre

IMG-20170525-WA0000 Poland

Edukačný workshop v Poľsku – „Theory meets Practice – prezentovanie projektu Made in Danube pre predstaviteľov a členov klastrov

DSC_1072

Medzinárodná konferencia – Biotechnológie a kvalita surovín a potravín – prezentovanie projektu Made in Danube

 

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

DTP_logo_Big