NoGAP

Názov projektu: Knowledge Transfer Community to bridge the gap between logo_nogapresearch, innovation and business creation
Kód projektu: 609531
Program: 7. Rámcový program EÚ
Trvanie projektu: september 2013 – august 2016
Lead partner: Steinbeis Innovation gGmbH (Nemecko)
Web projektu: www.no-gap.eu

Partneri projektu

Ciele projektu:

  • identifikovať hlavné faktory a prekážky vo vzťahoch medzi akademickou sférou a trhom v oblasti bezpečnej, čistej a efektívnej energie v regióne východného partnerstva,
  • vytvoriť metodiku pre tzv. „best practice“ na posilnenie úspešnej komercializácie výsledkov výskumu a zlepšiť manažment týchto výsledkov,
  • vyvinúť inovačné podporné služby na posilnenie existujúcich a založenie nových strategických partnerstiev,
  • identifikovať možnosti pre založenie udržateľných centier transferu technológií,
  • prispieť k zlepšeniu kompetencií výskumníkov, podnikateľov a multiplikátorov prostredníctvom organizácie tréningov,
  • vytvoriť zoznam pilotných aktivít na posilnenie vzájomných verejno-súkromných partnerstiev medzi krajinami EÚ a krajinami východného partnerstva v oblasti energetiky,
  • zorganizovať twinning medzi regiónmi,
  • podporiť sieťovanie medzi krajinami EÚ a krajinami východného partnerstva.

Aktivity projektu:
WP1 – Identifikácia príležitostí bariér spolupráce a transferu poznatkov medzi výskumom a priemyselnou sférou
WP2 – Rozvoj inovačných podporných služieb na posilnenie inovačných partnerstiev v oblasti bezpečnej, čistej a efektívnej energie
WP3 – Zlepšenie kompetencií prostredníctvom tréningov (výskumníci, podnikatelia, tréneri)
WP4 – Implementácia pilotných aktivít
WP5 – Podpora aktivít sieťovania, twinning a výmenné pobyty
WP6 – Komunikácia a diseminácia
WP7 – Manažment

Výstupy projektu:
Report based on the analysis of the existing policy strategies related to the societal challenge addressed
A Policy Framework Document
Report_How to finance services for TTCs
Brochure_Financing issues in Technology Transfer and Innovation
Handbook for services in IPR and Innovation Management
Handbook_Business Plan in Innovation Environment

Informácie zo záverečnej konferencie projektu

Newslettre projektu:

 

Project co-funded by the European Commission within the Seventh Framework Programme (2007-2013)

FP7