Novinky

V dňoch 25.-26.9.2018 bude organizované podujatie „1st Visegrad Cluster Congress – V4 companies – regional leaders in the time of 4.0 industrial revolution“, ktoré bude organizovať Asociácia poľských klastrov v poľskom meste Gliwice.

Konferencia bude prebiehať v anglickom jazyku a bude sa venovať situácii klastrových organizácií v krajinách V4, zdrojom financovania, inováciám a kľúčovej úlohe priemyslu 4.0. Bližšie informácie o podujatí sú dostupné tu.


V dňoch 23.-24.11.2017 sa predstavitelia Únie klastrov Slovenska zúčastnili konferencie venovanej problematike klastrov, ktorá bola organizovaná v rámci projektu „Clusters in the Visegrad Group – Challenges of the Future“.

Prezident Únie klastrov Slovenska, p. Ing. Daniel Ács, PhD., predstavil účastníkom podujatia súčasnú situáciu, fungovanie klastrov na Slovensku, problémy, ktorým musia klastroví manažéri čeliť a tiež jednotlivé možnosti financovania klastrov na Slovensku. Následne p. Ing. Daniel Ács, PhD. viedol diskusiu o možnosti účasti v medzinárodných projektoch, o podpore klastrov z verejných zdrojov a tiež o internacionalizácii klastrov. Diskusia pokračovala aj na tému „Inovácie v klastroch“, kde si účastníci vymenili skúsenosti a informácie v danej oblasti. Konferencia bola ukončená tzv. „study visit“ do vedecko-technického centra leteckého priemyslu – The Silesian Science and Technology Centre of Aviation Industry, kde boli účastníkom predstavené aktivity a produkty určené pre letecký priemysel.

Daný projekt je realizovaný prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu, pričom Lead Partnerom projektu je poľská organizácia Klastry Polskie.

                                                                                   

 

Program podujatia

Sumárna správa z podujatia