CluStrat

Názov projektu: Boosting innovation through new cluster conceptsSEZ_CLuStrat_Logo_RZ.indd
in support of emerging issues and cross-sectoral themes

Kód projektu: 3sCE411P1
Program: Central Europe
Trvanie projektu: október 2011 – november 2014
Lead partner: Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation gGmbH (Nemecko)
Web projektu: www.clustrat.eu

Partneri projektu

Ciele projektu:

  • vyvinúť a otestovať spoločnú stratégiu nových konceptov klastrov pri podpore nových hospodárskych odvetví, prierezových technológií a prierezových tém,
  • umožniť vytvárať lepšie rámcové podmienky pre klastre tak, aby klastre a ich členovia mohli lepšie využívať nové technológie a trhové príležitosti prostredníctvom inovácií a nadnárodných prístupov,
  • prispieť k zlepšeniu konkurencieschopnosti ekonomík strednej Európy a vytvoriť výhody pre tvorcov inovačných politík, pre implementačné orgány a inštitúcie, jednotlivé podniky a výskumné organizácie.

Hlavné témy projektu:
Novovznikajúce odvetvia:

  • Aktívne starnutie
  • Udržateľný rozvoj / Zelená ekonomika
  • Udržateľná / inteligentná mobilita

Prierezové témy:

  • Internacionalizácia
  • Transfer poznatkov a technológií
  • Rovnosť príležitostí

Aktivity projektu:
WP1 – Projektový manažment a koordinácia
WP2 – Komunikácia a diseminácia
WP3 – Dialóg o nových konceptoch klastrov a o spolupráci klastrov
WP4 – Mapovanie potenciálu klastrov v novovznikajúcich ekonomických odvetviach a v prierezových témach
WP5 – Spoločná stratégia pre nové koncepty klastrov
WP6 – Implementácia pilotných aktivít

Výstupy projektu:
National Report_Slovakia
Joint Strategy
Proposal for Joint Actions
Policy recommendations

 

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Logo 2_kombinované