DanubeChance2.0

Názov projektu: Embracing failure to facilitate second-chance entrepreneurship in the Danube region 

Akronym projektu: DanubeChance 2.0
Program: Danube Transnational Programme
Trvanie projektu: júl 2018 – jún 2021
Celkový rozpočet: 1 822 550€
Rozpočet UKS: 130 650€
Lead partner: IFKA Public Benefit Nonprofit Ltd. for the Development of the Industry (Maďarsko)
Web projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubechance2-0

Cieľom projektu DanubeChance2.0 je vytvoriť podnikateľské prostredie, ktoré pomáha podnikateľom chrániť perspektívne spoločnosti a napomôcť tak vzniku ďalších firiem v Dunajskom regióne.

Ciele projektu

  • Vytvorenie podporného systému pre čestných podnikateľov, ktorí začínajú odznova
  • Zvýšenie povedomia o možnostiach, ktoré existujú pre podnikateľov začínajúcich odznova
  • Propagácia reštrukturalizačných opatrení

Aktivity projektu

WP1 – Manažment projektu
WP2 – Komunikačné aktivity
WP3 – Mapovanie stavu v krajine
WP4 – Vývoj stratégie
WP5 – Vzdelávací program
WP6 – Reštrukturalizácia podnikov

Programme co-funded by European Union funds (ERDF, IPA, ENI)

DTP_logo_Big