Mládež – podnikanie – farmárčenie: Publikácia zameraná na problematiku podnikania, sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí

Autorský tím zložený zo sociálnych a humanitných vedcov pôsobiacich na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre vydal zaujímavú publikáciu Mládež – podnikanie – farmárčenie, v ktorej sa venuje problematike podnikania, sebazamestnávania a agropodnikania mladých ľudí a dotýka sa tiež súvisiacich tém, fenoménov a faktov.

Bližšie informácie o publikácii ako aj o problematike poľnohospodárstva z pohľadu sociológie sú dostupné tu.