ECCP vytvorila portál s cieľom pomôcť prekonať pandémiu koronavírusu COVID-19 aj v spolupráci s klastrami – Covid-19 Industrial Clusters Response Portal

European Cluster Collaboration Platform (ECCP) vytvorila ‚Covid-19 Industrial Clusters Response Portal‘ s cieľom pomôcť prekonať pandémiu koronavírusu COVID-19 aj v spolupráci s klastrami.

Portál bol vytvorený na uľahčenie interakcie v rámci komunity priemyselných klastrov s cieľom umožniť rýchlu a priamu komunikáciu medzi jednotlivými klastrami. Z daného dôvodu slúži portál nielen ako jednotné kontaktné miesto, kde sa nachádzajú spoľahlivé informácie o krokoch a rozhodnutiach Európskej komisie pre priemysel a najmä pre priemyselné klastre, ale aj ako miesto pre otvorenú diskusiu – fórum, kde môžu relevantní aktéri zdieľať informácie, skúsenosti, riešenia, požiadavky a otázky zamerané na pandémiu koronavírusu COVID-19.

Fórum je dostupné pre všetkých registrovaných členov ECCP a je pripravované v úzkej spolupráci s ECA (European Clusters Alliance), kde je aktívnym členom aj Únia klastrov Slovenska.