Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti

Cluster Kybernetickej Bezpečnosti otvoril v uplynulom týždni „Centrum excelentnosti kybernetickej bezpečnosti“ na podporu vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti.

V spolupráci s členom klastra, Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku, bol tento pilotný projekt zrealizovaný ako ukážka inovatívneho vzdelávania študentov stredných odborných škôl v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s použitím moderných riešení, ktoré sú rovnako využívané na monitoring kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike.

Cieľom vzdelávania študentov je sprostredkovať nielen teoretické znalosti z oblasti práva a procesov, ale aj praktické skúsenosti v oblasti monitoringu kybernetickej bezpečnosti. Riešenia bezpečnostných incidentov si môžu študenti vyskúšať v Open Training Lab, kde sú použité profesionálne technológie využívané v oblasti bezpečnostného monitoringu.

Viac informácií tu .