Iniciatíva Európskej komisie – dotazník, C2Lab

Máte dobrý nápad, ako riešiť aktuálne výzvy v európskych dodávateľských reťazcoch?

Povedzte o tom Európskej komisii prostredníctvom pripraveného dotazníka.

Chceli by ste na tomto nápade pracovať s ďalšími aktérmi?

Zapojte sa do tzv. C2Lab, kde môžete nájsť spoločnosti a klastre na vytvorenie vhodného partnerstva. Európska platforma pre spoluprácu klastrov (ECCP) organizuje interaktívny workshop, počas ktorého môžete spoločne vytvoriť plán na realizáciu Vášho spoločného projektu.

ECCP organizuje prvé podujatie C2Lab – Cluster Collaboration Lab (tzv. laboratórium pre spoluprácu klastrov) v rumunskom meste Cluj-Napoca v dňoch 22.-23.6.2022. Podniky, klastre, poskytovatelia finančných služieb a rôzni ďalší aktéri vrátane širokej verejnosti budú mať možnosť stretnúť nových potenciálnych partnerov, spojiť sa v rámci regiónov a/alebo krajín a spoločne pracovať na plánoch pre ďalšie projekty. Je to skvelá príležitosť formovať nápady na projekty, nájsť partnerov, či identifikovať správne financovanie projektov.

Záujemcovia majú možnosť zaregistrovať sa na podujatie do 13.júna 2022 prostredníctvom nasledovného linku:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že sa jedná o medzinárodné aktivity, ktoré sú realizované v anglickom jazyku.